Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, Merkaoña S.L.-k ohartematen dio erabiltzaileari datu pertsonalen fitxategi automatizatu bat dagoela Merkaoña S.L.-k sortua berak erabiltzeko, bere ardurapekoa, xede soziala betetzea helburu duena, bezeroekin harremana mantendu eta kudeaketa eta informatzeko. Baldintza orokor hauek onartzerakoan Merkaoña S.L.-k erabiltzailearen datu batzuk bilduko dituela onartzen da, zerbitzua emateko ezinbestekoak direnak.

Fitxategien erregistroa eta formularioak

Bazkidetza formularioa betetzea ezinbestekoa da Merkaoña S.L-ko bezero izan eta zerbitzuetara sarbidea izateko. Eskatzen diren datu pertsonalak ez badira ematen edo datuak babesteko politika hau ez bada onartzen, ezin da bazkidetza gauzatu. Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organokoaren 15/1999 xedatutakoarekin bat, adierazten dizugu bazkide moduan erregistratzetik jasotako datu pertsonalak Merkaoña S.L. jabe duen fitxategi batean biltegiratuko direla, legez eskatzen diren segurtasun neurriak aplikatuta.

Datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Bezeroa da ematen dituen datuen zehaztasunen eta egiazkotasunaren arduradun bakarra. Merkaoña S.L. horretatik etor daiteken edozein erantzukizunetatik libre dago. Bezeroek emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta egiazkotasunak bermatzen dituzte eta datu horiengandik eratorri ahal den erantzukizuna bere egiten dute, kasu guztietan, eta behar bezala gaurkotuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute. Bezeroak onartu egiten du bazkidetza formularioan informazio osoa eta zuzena ematea. Merkaoña S.L.-k ez du bere gain hartzen berak egin ez dituen informazioen edo beste iturri bat jatorri duten egiazkotasunaz, beraz ez du ardurarik hartzen informazio horren erabileratik etor daitekeen edozein kalteen gainean. Merkaoña S.L.-k beretzat gordetzen du bere webguneetan jasota dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, eta ahal du informaziorako sarbidea mugatu edo eragotzi. Merkaoña S.L.-k ez du erantzukizunik erakundetik kanpoko iturriek emandako informazioaren ondorioz erator daitezken oker, akats edo ez egitetatik eragin daitezken kalte edo galerengatik.

Xedeak

Merkaoña S.L.ren xedea da bezeroekin harremana mantentzea eta kudeatzea, eta informazio lanak egitea.

Hirugarrenei datuak ematea

Datu emaileak webgune honen bitartez datuak ematerakoan, onartu egiten du Merkaoña S.L.-k datu hauek hirugarren batzuri uztea, beti ere bezeroak eskatutako zerbitzu bat eskainia ahal izateko ezinbestekoa denean. Hain zuzen, datu emaileak baimena ematen du Merkaoña S.L.-k datuok hirugarren bati utz diezaion, bezeroen telefonia mugikor, telefonia finko edo Internet zerbitzua bermatzeko beharrezkoa den kasuetan.

Datuak ikusteko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea nola gauzatu:

Datu pertsonalak ikusteko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea gauzatu ahal izateko, eskaerak bidali ahal dituzue Merkaoña S.L.-ko helbide elektroniko honetara arreta@onaro.eus edo posta arruntez Bidebarrieta Kalea 24, 20560 Oñati, Gipuzkoa helbidera, erreferentzia moduan LOPD jarriz. Merkaoña S.L.-k, Oñatin, Bidebarrieta Kalea 24 helbidean duen arreta gunean ere zuzenean egin daitezke eskaerak. Eskubide horiek gauzatu ahal izateko, eta Datuen Babeserako Agentziaren urtarrailren 19ko 1/1998 Instrukzioan ezarritakoaren arabera, beharrezkoa da zuk zure nortasuna egiaztatzea zure NANren edo Zuzenbidean onartua den beste agiri baten kopia bidal diezaiozula Merkaoña S.L.-ri. Edonola ere, zure erregistroko datuen aldaketa edo zuzenketa web orrian bertan egin ahal izango da, aurrez erabiltzaile eta pasahitzarekin identifikatuz.

Halaber, adierazten zaizu Datuen Babeserako Espainiako Agentzian (AEPD) erreklamazioa jar dezakezula Merkaoña S.L.-k zuk eskaera egin eta hilabeteko epean erantzunik eman ez badizu. Kasu horretan zure erreklamazioa Datuen Babeserako Espainiako Agentziari bidali ahal diozu, Jorge Juan kalea 6, 28001 Madrid.

Segurtasun neurriak

Merkaoña S.L.-k legez eskatzen diren datu pertsonalen babeserako segurtasun mailak hartu ditu, eta ahaleginak egiten ditu bere esku dauden gainerako neurri eta baliabide teknikoak jartzeko. ez dadin gertatu emandako datu pertsonalak galdu daitezela, oker erabili daitezela, alda daitezela, baimenik gabe erabil daitezela edo lapurtu daitezela. Merkaoña S.L-k ez du erantzukizunik: sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan gerta litezken interferentzietatik, ez egiteetatik, etetetatik, birus informatikoetatik, telefono matxuretatik edo deskonexioetatik sor daitezken kalte eta galerena; telefono lineetako akatsek edo gainkargek edo Datuak Prozesatzeko Zentruetako gainkargek sistema elektroniko honetan, internet sisteman nahiz bestelako sistema elektronikoetan sortutako atzerapen edo blokeoena; hirugarrenek Merkaoña S.L-ren kontroletik kanpo sor dezaketen bidegabeko sarrerek sor dezaketen kalteena. Edonola ere erabiltzailea jabe izan behar da interneteko segurtasun neurriak ez direla gaindiezinak.